fredag den 25. marts 2011

Terteleya Dêrsimê-Roman-Haydar Işik-Kurdîya wê: Rojan Hazim-Berg