fredag den 25. marts 2011

Terteleya Dêrsimê-Roman-Haydar Işik-Kurdîya wê:Rojan Hazim